«Gamle, ubrukelige» maskiner i Norge, ettertraktet i utlandet

Det har seg jo slik for de fleste av oss, at når vi skal foreta en investering, så vil vi gjerne at investeringsobjektet skal være nytt eller så nytt som mulig. Imidlertid er ikke denne holdningen representativ for store deler av verden, forretningsideen til Nordic Machines AS er å ta tak i dette markedet.

Nettopp i denne nisjen med bruktsalg av eldre verktøymaskiner, er det Hurumbedriften Nordic Machines jobber. Daglig leder Espen Toth forteller at det er stor interesse i utlandet for eldre verktøymaskiner. Ifølge ham er maskiner laget på 50-, 60- og 70-tallet av svært god kvalitet, og nærmest designet for å «vare evig». «Så lenge dokumentene er i orden, så kan vi videreselge nesten alt» forteller han. Det har vært tilfeller hvor maskiner ser ut som skarp, men hvor vi har funnet kjøpere både fra Asia og Afrika, som ser potensiale i disse maskinene. Han påpeker også at interessen øker nærmest proporsjonalt med størrelsen. Den største maskinen, en alderstilkommen Bacau- frese- og maskineringssenter, som ble videresolgt fra Nordic Machines, veide 53 tonn og fylte opp 7 trailere. Nøkkelen til suksess er vårt gode nettverk av oppkjøpere i Europa.

Toth forteller videre at når de får et salgsoppdrag så rykker det inn et arbeidslag som demonterer maskinen og klargjør den for transport. Det samme arbeidslaget følger med på reisen og monterer maskinen opp hos kjøperen. På denne måten er kvaliteten sikret. Disse maskinene kan i sin tid ha hatt en innkjøpspris på 10-15 millioner, men kan nå tilfalle en ny eier for en brøkdel av prisen.

«Nå som så mange bedrifter omstiller seg fra offshore til «lettere» arbeid, og trenger å frigjøre areal, så kan kanskje et videresalg til utlandet være fornuftig?»